Lubis, M. Arsyad Thalib (Mohammad Arsyad Thalib), Haji. (1977). Pedoman mati menurut Al Qur'an dan hadis / oleh H.M. Arsyad Thalib Lubis. Medan :: Islamiyah,.
Lubis, M. Arsyad Thalib (Mohammad Arsyad Thalib), Haji. Pedoman mati menurut Al Qur'an dan hadis / oleh H.M. Arsyad Thalib Lubis. Medan :: Islamiyah,, 1977
Lubis, M. Arsyad Thalib (Mohammad Arsyad Thalib), Haji. Pedoman mati menurut Al Qur'an dan hadis / oleh H.M. Arsyad Thalib Lubis. Medan :: Islamiyah,, 1977.