Lin Tjipto., Ev.. (2009). Masa penentuan [rekaman video] / Ev. Lin Tjipto. Semarang :: Media Injil Kerajaan,.
Lin Tjipto., Ev.. Masa penentuan [rekaman video] / Ev. Lin Tjipto. Semarang :: Media Injil Kerajaan,, 2009
Lin Tjipto., Ev.. Masa penentuan [rekaman video] / Ev. Lin Tjipto. Semarang :: Media Injil Kerajaan,, 2009.