Isa bin Hassan, MD. (1993). Frasa kata kerja dalam bahasa Melayu : masalah penggunaan serta kaidah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan / MD. Isa bin Hassan. Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia,.
Isa bin Hassan, MD. Frasa kata kerja dalam bahasa Melayu : masalah penggunaan serta kaidah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan / MD. Isa bin Hassan. Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia,, 1993
Isa bin Hassan, MD. Frasa kata kerja dalam bahasa Melayu : masalah penggunaan serta kaidah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan / MD. Isa bin Hassan. Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia,, 1993.