Azzahim, Abdul Majid Abdul; Yahya, Toha,Haji. (2000). Pengobatan penyakit dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah /disusun oleh Abdul Majid Abdul aziz Azzahim ; alih bahasa, H. Toha Yahya. Jakarta :: Darul Ulum Press,.
Azzahim, Abdul Majid Abdul; Yahya, Toha,Haji. Pengobatan penyakit dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah /disusun oleh Abdul Majid Abdul aziz Azzahim ; alih bahasa, H. Toha Yahya. Jakarta :: Darul Ulum Press,, 2000
Azzahim, Abdul Majid Abdul; Yahya, Toha,Haji. Pengobatan penyakit dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah /disusun oleh Abdul Majid Abdul aziz Azzahim ; alih bahasa, H. Toha Yahya. Jakarta :: Darul Ulum Press,, 2000.