Rahardjo Adisasmita, 1935-; Sakti Adji Adisasmita. (2011.). Logika pemindahan ibukota Jakarta / Rahardjo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita. Yogyakarta :: Graha Ilmu,.
Rahardjo Adisasmita, 1935-; Sakti Adji Adisasmita. Logika pemindahan ibukota Jakarta / Rahardjo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita. Yogyakarta :: Graha Ilmu,, 2011.
Rahardjo Adisasmita, 1935-; Sakti Adji Adisasmita. Logika pemindahan ibukota Jakarta / Rahardjo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita. Yogyakarta :: Graha Ilmu,, 2011..