Ardhi, Wibowo,FX. (1993). Tujuh dosa pokok /FX. Wibowo Ardhi. Yogyakarta :: Kanisius,.
Ardhi, Wibowo,FX. Tujuh dosa pokok /FX. Wibowo Ardhi. Yogyakarta :: Kanisius,, 1993
Ardhi, Wibowo,FX. Tujuh dosa pokok /FX. Wibowo Ardhi. Yogyakarta :: Kanisius,, 1993.