Asmah Omar Haji, 1940-. (1993). Nahu Melayu mutakhir / Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia,.
Asmah Omar Haji, 1940-. Nahu Melayu mutakhir / Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia,, 1993
Asmah Omar Haji, 1940-. Nahu Melayu mutakhir / Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia,, 1993.