Ateng, R.. (1932). Pananjaan pakasaban / kenging ngempelkeun R. Ateng. Bandoeng :: Uitgave.
Ateng, R.. Pananjaan pakasaban / kenging ngempelkeun R. Ateng. Bandoeng :: Uitgave, 1932
Ateng, R.. Pananjaan pakasaban / kenging ngempelkeun R. Ateng. Bandoeng :: Uitgave, 1932.