Verne, Jules; Sanders, F.B.. ([19-?].). Sekolah Robinson / Karangan Jules Verne ; tersalin kepada Bahasa Melajoe oleh F. B. Sanders. Amsterdam :: Graaw,.
Verne, Jules; Sanders, F.B.. Sekolah Robinson / Karangan Jules Verne ; tersalin kepada Bahasa Melajoe oleh F. B. Sanders. Amsterdam :: Graaw,, [19-?].
Verne, Jules; Sanders, F.B.. Sekolah Robinson / Karangan Jules Verne ; tersalin kepada Bahasa Melajoe oleh F. B. Sanders. Amsterdam :: Graaw,, [19-?]..