Fransina S. Latumahina, 1980- (penulis); Cornelia Wattimena (editor). (2022.). Mengenal gulma hutan : Buku pegangan untuk mahasiswa / Fransina S. Latumahina ; editor, Cornelia Wattimena. Jawa Barat :: Adab,.
Fransina S. Latumahina, 1980- (penulis); Cornelia Wattimena (editor). Mengenal gulma hutan : Buku pegangan untuk mahasiswa / Fransina S. Latumahina ; editor, Cornelia Wattimena. Jawa Barat :: Adab,, 2022.
Fransina S. Latumahina, 1980- (penulis); Cornelia Wattimena (editor). Mengenal gulma hutan : Buku pegangan untuk mahasiswa / Fransina S. Latumahina ; editor, Cornelia Wattimena. Jawa Barat :: Adab,, 2022..