Zhang Yimou (Sutradara Film); Zhou Xiaolin (editor); Deng Chao (Aktor); Sun Li (Aktris); Zheng Kai (Aktor); Wang Qianyuan (Aktris). (2018). Shadow / directed by, Zhang Yimou ; editor, Zhou Xiaolin. China :: Le Vision Pictures Co. Ltd.,.
Zhang Yimou (Sutradara Film); Zhou Xiaolin (editor); Deng Chao (Aktor); Sun Li (Aktris); Zheng Kai (Aktor); Wang Qianyuan (Aktris). Shadow / directed by, Zhang Yimou ; editor, Zhou Xiaolin. China :: Le Vision Pictures Co. Ltd.,, 2018
Zhang Yimou (Sutradara Film); Zhou Xiaolin (editor); Deng Chao (Aktor); Sun Li (Aktris); Zheng Kai (Aktor); Wang Qianyuan (Aktris). Shadow / directed by, Zhang Yimou ; editor, Zhou Xiaolin. China :: Le Vision Pictures Co. Ltd.,, 2018.