Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. (2018; © 2018). Cetak benih jeruk unggul / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Cetak benih jeruk unggul / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,, 2018; © 2018
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Cetak benih jeruk unggul / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,, 2018; © 2018.