Rachel Stefanie Halim penulis; Lidya Mayasari 4e editor. (2019). Aku tidak buta : ini bukan seberapa sempurna anda, tapi seberapa sempurna anda ingin menjadi / Rachel Stefanie Halim ; editor, Lidya Mayasari.. Hak cipta © 2019 pada penulis; yogyakarta :: Lautan Pustaka ;.
Rachel Stefanie Halim penulis; Lidya Mayasari 4e editor. Aku tidak buta : ini bukan seberapa sempurna anda, tapi seberapa sempurna anda ingin menjadi / Rachel Stefanie Halim ; editor, Lidya Mayasari.. Hak cipta © 2019 pada penulis; yogyakarta :: Lautan Pustaka ;, 2019
Rachel Stefanie Halim penulis; Lidya Mayasari 4e editor. Aku tidak buta : ini bukan seberapa sempurna anda, tapi seberapa sempurna anda ingin menjadi / Rachel Stefanie Halim ; editor, Lidya Mayasari.. Hak cipta © 2019 pada penulis; yogyakarta :: Lautan Pustaka ;, 2019.