Kidung pujian: suplemen nyanyian rohani. (1986). Yogyakarta:: Taman Pustaka Kristen,.
. Kidung pujian: suplemen nyanyian rohani. Yogyakarta:: Taman Pustaka Kristen,, 1986
. Kidung pujian: suplemen nyanyian rohani. Yogyakarta:: Taman Pustaka Kristen,, 1986.