Indonesia. Kementrian Pertanian. Pusat Perpustkaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. (2018; ©Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementrian Pertanian, 2018). Keluarga Umbi Teli / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,.
Indonesia. Kementrian Pertanian. Pusat Perpustkaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Keluarga Umbi Teli / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,, 2018; ©Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementrian Pertanian, 2018
Indonesia. Kementrian Pertanian. Pusat Perpustkaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Keluarga Umbi Teli / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,, 2018; ©Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementrian Pertanian, 2018.