Indonesia. Kementrian Pertanian. Pusat perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. (2018; ©Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementrian Pertanian, 2018). Ciki & Tiki unggas sahabat manusia / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,.
Indonesia. Kementrian Pertanian. Pusat perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Ciki & Tiki unggas sahabat manusia / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,, 2018; ©Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementrian Pertanian, 2018
Indonesia. Kementrian Pertanian. Pusat perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Ciki & Tiki unggas sahabat manusia / Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian. Bogor :: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,, 2018; ©Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementrian Pertanian, 2018.