Novi, A., 1985- (penulis). (2018). Habibie, bapak bangsaku / A. Novi. Yogyakarta :: Alexander Books,.
Novi, A., 1985- (penulis). Habibie, bapak bangsaku / A. Novi. Yogyakarta :: Alexander Books,, 2018
Novi, A., 1985- (penulis). Habibie, bapak bangsaku / A. Novi. Yogyakarta :: Alexander Books,, 2018.