Bastaman, H.D. (penulis). (2016). Ceu Nonoy putra ua Banagara : kumpulan carita pondok / H.D. Bastaman. Bandung :: Dunia Pustaka Jaya,.
Bastaman, H.D. (penulis). Ceu Nonoy putra ua Banagara : kumpulan carita pondok / H.D. Bastaman. Bandung :: Dunia Pustaka Jaya,, 2016
Bastaman, H.D. (penulis). Ceu Nonoy putra ua Banagara : kumpulan carita pondok / H.D. Bastaman. Bandung :: Dunia Pustaka Jaya,, 2016.