Sulfiza Ariska (penulis); Eva Sri Rahayu (editor). (2018). Siluet Balerina / penulis, Sulfiza Ariska ; editor, Eva Sri Rahayu. Yogyakarta :: Basabasi,.
Sulfiza Ariska (penulis); Eva Sri Rahayu (editor). Siluet Balerina / penulis, Sulfiza Ariska ; editor, Eva Sri Rahayu. Yogyakarta :: Basabasi,, 2018
Sulfiza Ariska (penulis); Eva Sri Rahayu (editor). Siluet Balerina / penulis, Sulfiza Ariska ; editor, Eva Sri Rahayu. Yogyakarta :: Basabasi,, 2018.