Nahwu Mukadimah (W 300) ; Ijurumiyyah (W 301) ; Nahwu isma aula (W 302) ; Mukhtashar fi ilmi n-nahwu (W 303) ; Nahwu al-nafiri (W 304) ; Nahwu syaraf (W 305) ; Hikayat syjh abd. Qadir jailani (W 309) ; Nahwu tasrif (W 311) ; Alamat surat (W 312) ; (W 313) ; Daftar kata-kata persia (W 314) [bentuk mikro] :. (). : .
. Nahwu Mukadimah (W 300) ; Ijurumiyyah (W 301) ; Nahwu isma aula (W 302) ; Mukhtashar fi ilmi n-nahwu (W 303) ; Nahwu al-nafiri (W 304) ; Nahwu syaraf (W 305) ; Hikayat syjh abd. Qadir jailani (W 309) ; Nahwu tasrif (W 311) ; Alamat surat (W 312) ; (W 313) ; Daftar kata-kata persia (W 314) [bentuk mikro] :. : ,
. Nahwu Mukadimah (W 300) ; Ijurumiyyah (W 301) ; Nahwu isma aula (W 302) ; Mukhtashar fi ilmi n-nahwu (W 303) ; Nahwu al-nafiri (W 304) ; Nahwu syaraf (W 305) ; Hikayat syjh abd. Qadir jailani (W 309) ; Nahwu tasrif (W 311) ; Alamat surat (W 312) ; (W 313) ; Daftar kata-kata persia (W 314) [bentuk mikro] :. : , .