Surat Lebai Lubuk kepada Raja Muda (P 84 CS 8); Udda Asmara kepada Winter (P 84 CS 9); Surat R.M.A. Purbaningrat kepada Monsaris N. (P 84 CS 10); Surat Arya Prawira Adiningrat kepada Pandheming (P 84 CS 11); Surat Martawiguna (P 84 CS 12); Uremans Surat (P 84 CS 14); Padang (P 84 CS 2.1); Aijer Bangies en Rau (P 84 CS 2.2); Painan (P 84 CS 2.4); Tanah Datar (P 84 CS 2.6); Padangschebovelanden (P 84 CS 2.7); Tiga Belas en Sembilan Kota (P 84 CS 2.8); Agam (P 84 CS 2.9); Baros (P 84 CS 2.11); Groot Mandai (P 84 CS 2.12); Klein Mandailing (P 84 CS 2.13); Ulu Residentie Tapanuli (P 84 CS 2.14); Ankola dan Sipirok (P 84 CS 2.15); Natal (P 84 CS 2.16); Bengkulen (P 84 CS 2.17, P 84 CS 2.18, P 84 CS 2.19, P 84 CS 2.20, P 84 CS 2.21); Benkulen (P 84 CS 2.23, P 84 CS 2.24); Palembang (P 84 CS 2.26, P 84 CS 2.28, P 84 CS 2. 30, P 84 CS 2.31); Belliton (P 84 CS 2.33); Riau (P 84 CS 2.34), Ladak dan Tayan (P 84 CS 2.35), Mampawa (P 84 CS 2.36); Sintang (P 84 CS 2.37); Boven Kapuas (P 84 CS 2.38); Sanggau (P 84 CS 2.39); Montrado (P 84 CS 2.40); Sambas (P 84 CS 2.41) [bentuk mikro] :. (). : .
. Surat Lebai Lubuk kepada Raja Muda (P 84 CS 8); Udda Asmara kepada Winter (P 84 CS 9); Surat R.M.A. Purbaningrat kepada Monsaris N. (P 84 CS 10); Surat Arya Prawira Adiningrat kepada Pandheming (P 84 CS 11); Surat Martawiguna (P 84 CS 12); Uremans Surat (P 84 CS 14); Padang (P 84 CS 2.1); Aijer Bangies en Rau (P 84 CS 2.2); Painan (P 84 CS 2.4); Tanah Datar (P 84 CS 2.6); Padangschebovelanden (P 84 CS 2.7); Tiga Belas en Sembilan Kota (P 84 CS 2.8); Agam (P 84 CS 2.9); Baros (P 84 CS 2.11); Groot Mandai (P 84 CS 2.12); Klein Mandailing (P 84 CS 2.13); Ulu Residentie Tapanuli (P 84 CS 2.14); Ankola dan Sipirok (P 84 CS 2.15); Natal (P 84 CS 2.16); Bengkulen (P 84 CS 2.17, P 84 CS 2.18, P 84 CS 2.19, P 84 CS 2.20, P 84 CS 2.21); Benkulen (P 84 CS 2.23, P 84 CS 2.24); Palembang (P 84 CS 2.26, P 84 CS 2.28, P 84 CS 2. 30, P 84 CS 2.31); Belliton (P 84 CS 2.33); Riau (P 84 CS 2.34), Ladak dan Tayan (P 84 CS 2.35), Mampawa (P 84 CS 2.36); Sintang (P 84 CS 2.37); Boven Kapuas (P 84 CS 2.38); Sanggau (P 84 CS 2.39); Montrado (P 84 CS 2.40); Sambas (P 84 CS 2.41) [bentuk mikro] :. : ,
. Surat Lebai Lubuk kepada Raja Muda (P 84 CS 8); Udda Asmara kepada Winter (P 84 CS 9); Surat R.M.A. Purbaningrat kepada Monsaris N. (P 84 CS 10); Surat Arya Prawira Adiningrat kepada Pandheming (P 84 CS 11); Surat Martawiguna (P 84 CS 12); Uremans Surat (P 84 CS 14); Padang (P 84 CS 2.1); Aijer Bangies en Rau (P 84 CS 2.2); Painan (P 84 CS 2.4); Tanah Datar (P 84 CS 2.6); Padangschebovelanden (P 84 CS 2.7); Tiga Belas en Sembilan Kota (P 84 CS 2.8); Agam (P 84 CS 2.9); Baros (P 84 CS 2.11); Groot Mandai (P 84 CS 2.12); Klein Mandailing (P 84 CS 2.13); Ulu Residentie Tapanuli (P 84 CS 2.14); Ankola dan Sipirok (P 84 CS 2.15); Natal (P 84 CS 2.16); Bengkulen (P 84 CS 2.17, P 84 CS 2.18, P 84 CS 2.19, P 84 CS 2.20, P 84 CS 2.21); Benkulen (P 84 CS 2.23, P 84 CS 2.24); Palembang (P 84 CS 2.26, P 84 CS 2.28, P 84 CS 2. 30, P 84 CS 2.31); Belliton (P 84 CS 2.33); Riau (P 84 CS 2.34), Ladak dan Tayan (P 84 CS 2.35), Mampawa (P 84 CS 2.36); Sintang (P 84 CS 2.37); Boven Kapuas (P 84 CS 2.38); Sanggau (P 84 CS 2.39); Montrado (P 84 CS 2.40); Sambas (P 84 CS 2.41) [bentuk mikro] :. : , .