Ahmad Yani (pengarang); Mamat Ruhimat (pengarang). (2018). Teori dan implementasi pembelajaran saintifik kurikulum 2013/ Dr. Ahmad Yani, M.Si, Dr. Mamat Ruhimat, M. Pd.; editor : Rachmi. Bandung:; ©2018: Refika Aditama,.
Ahmad Yani (pengarang); Mamat Ruhimat (pengarang). Teori dan implementasi pembelajaran saintifik kurikulum 2013/ Dr. Ahmad Yani, M.Si, Dr. Mamat Ruhimat, M. Pd.; editor : Rachmi. Bandung:; ©2018: Refika Aditama,, 2018
Ahmad Yani (pengarang); Mamat Ruhimat (pengarang). Teori dan implementasi pembelajaran saintifik kurikulum 2013/ Dr. Ahmad Yani, M.Si, Dr. Mamat Ruhimat, M. Pd.; editor : Rachmi. Bandung:; ©2018: Refika Aditama,, 2018.