Akram Thala'at (penulis); Khalifurrahman Fath (penerjemah); Yasir Abdul Muthalib, M. (penyunting). (2009). Panduan malam pertama untuk gadis / penulis, Akram Thala'at ; penerjemah, Khalifurrahman Fath ; penyunting, M. Yasir Abdul Muthalib. Jakarta:: Pustaka Al-Kautsar,.
Akram Thala'at (penulis); Khalifurrahman Fath (penerjemah); Yasir Abdul Muthalib, M. (penyunting). Panduan malam pertama untuk gadis / penulis, Akram Thala'at ; penerjemah, Khalifurrahman Fath ; penyunting, M. Yasir Abdul Muthalib. Jakarta:: Pustaka Al-Kautsar,, 2009
Akram Thala'at (penulis); Khalifurrahman Fath (penerjemah); Yasir Abdul Muthalib, M. (penyunting). Panduan malam pertama untuk gadis / penulis, Akram Thala'at ; penerjemah, Khalifurrahman Fath ; penyunting, M. Yasir Abdul Muthalib. Jakarta:: Pustaka Al-Kautsar,, 2009.