Djasar Djamil (penanggung jawab); Arief Lazuardi (anggota); Mamad Abdul Somad (anggota); Dinas Sejarah Angkatan Darat 2017. (2017). Rudini : potret pengabdian Prajurit TNI AD / Penanggung jawab, Kadisjarahad, Brigadir Jenderal TNI Djasar Djamil, S.E., M.M. ; anggota, Drs. Arief Lazuardi, Mamad Abdul Somad. Bandung :: Dinas Sejarah Angkatan Darat,.
Djasar Djamil (penanggung jawab); Arief Lazuardi (anggota); Mamad Abdul Somad (anggota); Dinas Sejarah Angkatan Darat 2017. Rudini : potret pengabdian Prajurit TNI AD / Penanggung jawab, Kadisjarahad, Brigadir Jenderal TNI Djasar Djamil, S.E., M.M. ; anggota, Drs. Arief Lazuardi, Mamad Abdul Somad. Bandung :: Dinas Sejarah Angkatan Darat,, 2017
Djasar Djamil (penanggung jawab); Arief Lazuardi (anggota); Mamad Abdul Somad (anggota); Dinas Sejarah Angkatan Darat 2017. Rudini : potret pengabdian Prajurit TNI AD / Penanggung jawab, Kadisjarahad, Brigadir Jenderal TNI Djasar Djamil, S.E., M.M. ; anggota, Drs. Arief Lazuardi, Mamad Abdul Somad. Bandung :: Dinas Sejarah Angkatan Darat,, 2017.