Man, Din; Yongkie Angkawijaya. (2011). 200 kisah terindah sepanjang masa dari China/ Din Man ; alih bahasa, Yongkie Angkawijaya. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama,.
Man, Din; Yongkie Angkawijaya. 200 kisah terindah sepanjang masa dari China/ Din Man ; alih bahasa, Yongkie Angkawijaya. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama,, 2011
Man, Din; Yongkie Angkawijaya. 200 kisah terindah sepanjang masa dari China/ Din Man ; alih bahasa, Yongkie Angkawijaya. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama,, 2011.