Abdul Aziz Sukarnawadi (penulis). (2016). Ats-tsabat al-farid fi asanid Asy-Syaikh ibni Abdil Majid / Abdul Aziz Sukarnawadi. Demak :: Turats Ulama Nusantara,.
Abdul Aziz Sukarnawadi (penulis). Ats-tsabat al-farid fi asanid Asy-Syaikh ibni Abdil Majid / Abdul Aziz Sukarnawadi. Demak :: Turats Ulama Nusantara,, 2016
Abdul Aziz Sukarnawadi (penulis). Ats-tsabat al-farid fi asanid Asy-Syaikh ibni Abdil Majid / Abdul Aziz Sukarnawadi. Demak :: Turats Ulama Nusantara,, 2016.