Zulfikar MS. (). Strategi dan Teknik Meraup Untung di Bursa Berjangka. : Elex Media Komputindo.
Zulfikar MS. Strategi dan Teknik Meraup Untung di Bursa Berjangka. : Elex Media Komputindo,
Zulfikar MS. Strategi dan Teknik Meraup Untung di Bursa Berjangka. : Elex Media Komputindo, .