Fikkar, M.; Iman Budiman. (2005). Mengamati Keunikan Burung / M. Fikkar ; editor, Iman Budiman. Bandung :: Remaja Rosdakarya,.
Fikkar, M.; Iman Budiman. Mengamati Keunikan Burung / M. Fikkar ; editor, Iman Budiman. Bandung :: Remaja Rosdakarya,, 2005
Fikkar, M.; Iman Budiman. Mengamati Keunikan Burung / M. Fikkar ; editor, Iman Budiman. Bandung :: Remaja Rosdakarya,, 2005.