Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus. (). Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. : Ar-Ruzz Media.
Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus. Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. : Ar-Ruzz Media,
Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus. Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. : Ar-Ruzz Media, .