Sururiyah; Weni Rahayu; Karina, D.W.. (2009). Aku tahu : lingkungan rumah sakit / Sururiyah; editor, Weni Rahayu, D.W. Karina. Jakarta :: Mediantara Semesta,.
Sururiyah; Weni Rahayu; Karina, D.W.. Aku tahu : lingkungan rumah sakit / Sururiyah; editor, Weni Rahayu, D.W. Karina. Jakarta :: Mediantara Semesta,, 2009
Sururiyah; Weni Rahayu; Karina, D.W.. Aku tahu : lingkungan rumah sakit / Sururiyah; editor, Weni Rahayu, D.W. Karina. Jakarta :: Mediantara Semesta,, 2009.