Arifuddin, 1951-; Ismail Suardi Wekke. (2015). Keluarga dalam pembentukan akhlak Islamiyah: kajian Dakwah Islam melalui pendekatan fenomenologi / Arifuddin; penyunting, Ismail Suardi Wekke. Yogyakarta:: Penerbit Ombak,.
Arifuddin, 1951-; Ismail Suardi Wekke. Keluarga dalam pembentukan akhlak Islamiyah: kajian Dakwah Islam melalui pendekatan fenomenologi / Arifuddin; penyunting, Ismail Suardi Wekke. Yogyakarta:: Penerbit Ombak,, 2015
Arifuddin, 1951-; Ismail Suardi Wekke. Keluarga dalam pembentukan akhlak Islamiyah: kajian Dakwah Islam melalui pendekatan fenomenologi / Arifuddin; penyunting, Ismail Suardi Wekke. Yogyakarta:: Penerbit Ombak,, 2015.