Rosidin. (2017). Pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi : akidah & akhlak / Rosidin. Tangerang :: Tirasmart,.
Rosidin. Pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi : akidah & akhlak / Rosidin. Tangerang :: Tirasmart,, 2017
Rosidin. Pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi : akidah & akhlak / Rosidin. Tangerang :: Tirasmart,, 2017.