Pilih semua      
Menampilkan 1 - 170 dari 1.696 hasil (0,0465057 detik)
   
Sampul
   
Sampul
Hoerijah Adam, barabah yang terbang tak kembali [bentuk mikro] / Muhammad Ibrahim Ilyas
Jenis Bahan : Bentuk Mikro
Kreator : Muhammad Ibrahim Ilyas, 1963-
Penerbitan : Library of Congress Photo Duplication Service
The LC Office
No. Panggil : 701/PN/F/1995
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Al-Khailu wal furusiyyah fil Islam : wa bihi fashlu 'an khaili fil Mamlakatil Arabiyyati As-Su'udiyyah / Muhammad Ibrahim Nashir
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Nashr, Muhammad Ibrahim
Penerbitan : Darul Kitab
No. Panggil : 892.7 NAS a
892.7 NAS a
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Tari imaji / Free Hearty ; editor, Muhammad Ibrahim Ilyas
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Free Hearty
Muhammad Ibrahim Ilyas
Penerbitan : Lembaga Women for Harmony Institute
No. Panggil : 899.221 1 FRE t
CB-D.03 2015-013860
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 4 Item
   
Sampul
Bunga-bunga ditaman hati Rasullah SAW / Muhammad Ibrahim Sulaiman ; penerjemah, As'ad Yasin
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Sulaiman, Muhammad Ibrahim
Yasin, As'ad
Penerbitan : Pustaka Mantiq
No. Panggil : 297.215 SUL b
93-449/2740-93
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
Cinta dalam perspektif Islam : revolusi melawan paham matrialisme / Muhammad Ibrahim Mabrouk ; penerjemah, Team Azzam
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mabrouk, Muhammad Ibrahim
Team Azzam
Penerbitan : Pstaka Azzam
No. Panggil : 297.5 MAB c
CB-D.9 02-1401
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Kisah pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi / dengan pengenalan dan anotasi oleh Mohd. Fadzil Othman
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Muhammad Ibrahim Munsyi, 1840-
Fadzil Otham, Mohd.
Penerbitan : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia
No. Panggil : 92 (Muhammad) MUH k
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Fiqih shalat : bimbingan menuju shalat yang sempurna / Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi ; penerjemah, Dedi Junaedi
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim
Dedi Junaedi
Penerbitan : Akademika Pressindo
No. Panggil : CB - D.9 00 - 494
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Enam penyair muda Sumatera Barat 1978 / Asri Rosidi,... [et al.] ; penyunting, Muhammad Ibrahim Ilyas dan Dasril Ahmad
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Asri Rosidi
Muhammad Ibrahim Ilyas
Dasril Ahmad
Penerbitan : Arifha
No. Panggil : 899.221 1 ENA
CB-D.3 2016-7083
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 3 Item
   
Sampul
Menampilkan 1 - 170 dari 1.696 hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Jumlah Data : 1.696
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 1.497
 • Bahan Campuran 47
 • Manuskrip 44
 • Bentuk Mikro 30
 • Rekaman Suara 27
 • Sumber Elektronik 27
 • Rekaman Video 19
 • Terbitan Berkala 3
 • Braille 2

Bahasa

 • Indonesia 1.379
 • Inggris 67
 • Melayu 33
 • Arab 25
 • Belanda 9
 • Jawa 7
 • Perancis 6
 • Jerman 3
 • Sunda 1
 • Tidak ada indeks 1

Pengarang

 • Ibrahim 58
 • Perpustakaan Nasional 43
 • Indonesia 42
 • Idi Subandy Ibrahim 35
 • Abdul Kadir Ibrahim 18
 • Universitas Indonesia 18
 • Yayasan Idayu 17
 • Amini, Ibrahim 14
 • Kusman Ibrahim 14
 • Ibrahim, T 13

Penerbit

 • Bulan Bintang 19
 • Mizan 19
 • IPPHOS 18
 • Gema Insani 17
 • Perpustakaan Nasional RI 17
 • Al-Huda 15
 • Bumi Aksara 15
 • Jalasutra 14
 • Pustaka Mantiq 13
 • Pustaka Al-Kautsar 12

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 667
 • Bandung 169
 • Yogyakarta 103
 • Solo 72
 • Banda Aceh 35
 • Surabaya 32
 • Depok 22
 • Kuala Lumpur 20
 • Medan 19
 • Pontianak 15

Tahun Terbit

 • 2007 77
 • 2006 75
 • 2018 73
 • 2017 70
 • 2016 64
 • 1993 59
 • 2009 58
 • 2013 54
 • 2011 48
 • 2004 47

Subjek

 • Islam 72
 • Indonesia 65
 • Disertasi akademik 27
 • Akhlak 24
 • Fikih 24
 • Wanita dalam Islam 23
 • Nabi Ibrahim 22
 • Manuskrip Melayu 17
 • Nabi Muhammad SAW 17
 • Fiksi Indonesia 16