Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Geschooldheid en Techniek : onderzoek naar den invloed van arbeids splitsing en machinerie op de mate van verischte oefeing en bekwaamheid der arbeiders / door Theodorus van Der Waerden
Judul Seragam
Pengarang Waerden, Theodorus van Der
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Eindhoven : [S.n.], 1911
Deskripsi Fisik 884 hlm. ; 24 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Tenaga kerja - Pendidikan
Abstrak
Catatan Disertasi (DR). Technische Hoogeschool - Te Delft, 1911
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Gealtereerde instructie waar naar, De onderscheidene commissien zoo in de respective ressorten van dit ge west, als alhier, in Den Haag ; Gesteld tot onderzoek naar het gedrag der ingezetenen van Holland, met op zicht tot de heffing op de inkomsten en bezittingen door net provinciaal bestuur van Holland
  • Leren lezen, schrijven en rekenen : een onderzoek naar de ontwikkelings voorwaarden op zes-en zevenjarige leeftijd / door Harm van Der Laan
  • Nota naar aanleiding van het verslag van het onderzoek der ontwerp-verordeningen op de heffing en de invordering eener plaatselijke directie belasting op het inkomen in de afdeelingen van den raad der gemeente Utrect
  • Bijdrage tot onze kennis omtrent den invloed van den verbouw van suikerriet op het productievermogen van den grond ten aanzien van mais en padi / door J. E. van der Stok en J. A van Haastert
  • Astrologie en haar invloed op de Romeinsche literatuur : Mede uitgesproken bij de overaracht van het mectoraal der Rijksuniversiteit te Groningen der 18 der September 1916 / door J.Van Wageningen
  • Invloed van loodazijn op de polarisatie van stropen ; invloed der dextraangisting op het rietsap en de fabrikatieproducten / door H. C. Prinsen Geerligs
  • Het verband tusschen den pleistoceenen ijstijd en het ontstaan der Soenda-zee (java-en zuid-Chineesche zee) en de invloed daar van op de vreiding der Koraalriffen en op de land en zoetwater fauna / G.A.F. Molengraff en Max Weber
  • Eind-verslag van den voorzitter van de Commissie tot het houden van een onderzoek naar de arbeids-toestanden op Java en Madoera en tot het uitbrengen van een verslag aan de Regeering Vergezeld van de noodige Voorstellen
  • De hoofdregelen der sjfiitische leer van het pandrecht met een onderzoek naar haar ontstaan en naar haren invloed in Ned-Indie / door Theodoor Willem Juynboll
  • Verslag van het onderzoek der ontwerpverordeningen op de heffing en de invordering eener plaatselijke directe belasting op het inkomen, in de afdeelingen van den raad der gemeente Utrecht